+31 6 28 07 1188 info@dpo-solutio.nl

DPO SOLUTIO

Uw partner in AVG/GDPR compliancy en dataprotectie

DPO SOLUTIO

Benieuwd waar uw onderneming staat? Laat ons een nulmeting uitvoeren.

DPO SOLUTIO

Uw onderneming nog niet AVG-compliant? Neem contact met ons op.

DPO SOLUTIO

Losse dienstverlening • Privacybeleid (website) • cookiebeleid • verwerkingsregisters • DPIA

DPO SOLUTIO

Een Data Protection Officier (DPO) inhuren voor uw onderneming?

Gecertificeerde professionals die beschikken over CIPP/E (Certified Information Privacy Professional Europe) en geregistreerd staan in het European Register of Data Protection Professionals (RDPP).

Pro-actief meedenken met u
en uw bedrijf.

Dagelijkse ondersteuning

Ook hulp buiten kantooruren

Privacy is een begrip dat frequent terugkomt in het bedrijfsleven. De privacyrechten van elk individu wegen alsmaar zwaarder mee en er ontstaat steeds meer wet- en regelgeving omtrent dit onderwerp. Wet- en regelgeving maken vaak een aantal aanpassingen noodzakelijk, zodat uw bedrijf niet alleen normconform is, maar ook bijdraagt aan een veiligere samenleving waarin eenieders rechten steeds beter geborgd worden.

Dienstverlening en Oplossingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert streng op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In 2020 alleen, is voor ruim 2,5 miljoen euro aan boetes opgelegd door de privacywaakhond.

Met één van onze samengestelde pakketten, minimaliseert u de kans op het overtreden van de AVG. Samen met een gecertificeerde Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) kijken we naar de risico’s van uw bedrijf en stellen wij een gepersonaliseerd bedrijfshandboek voor u samen.