+31 6 28 07 1188 info@dpo-solutio.nl

Losse diensten

Gecertificeerde professionals

Pro-actief meedenken met u en uw bedrijf.

Dagelijkse ondersteuning

Ook hulp buiten kantooruren

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schept een aantal verplichtingen voor ondernemingen die persoonsgegevens verwerken. Een simpel voorbeeld hiervan, is dat een onderneming te allen tijde toestemming moet vragen voor het gebruik van persoonsgegevens. Een ingewikkeld voorbeeld, een onderneming moet in een zogeheten verwerkingsregister, registreren hoe en waarom er persoonsgegevens verwerkt moeten worden.

De laatste documenten en/of stukken nodig voor een waterdichte naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Privacybeleid (art. 13 en 14 AVG)

Een privacybeleid, privacystatement of privacyverklaring is dé uitgelezen kans om twee oogmerken tegelijk te bereiken. Niet alleen verschaft de verklarende onderneming de nodige informatie aan allerlei relaties (cliënten, partners, instanties etc.), ook geeft de verklaring openheid van zaken op het gebied van gegevensverwerking. Dat levert een significante bijdrage aan de betrouwbaarheid van een onderneming.

Een professional zal samen met de verwerkingsverantwoordelijke van uw onderneming vaststellen wat de precieze inhoud van de privacyverklaring zal worden, met de wettelijke verplichtingen als basis.

Neem contact met ons op.

*Alle prijzen zijn exclusief btw.

Datalekprocedure (art. 33 AVG)

Wanneer er (persoons)gegevens uitlekken, spreekt de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek. Het is belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken binnen een onderneming. Hoe snel moet een datalek gemeld worden, wie maakt hier een melding van en aan wie moeten deze meldingen gedaan worden? De verwerkingsverantwoordelijke, alle relaties, de Autoriteit Persoonsgegevens of alle drie? Middels een datalekprocedure worden er niet alleen duidelijke antwoorden op bovenstaande vragen verschaft, maar kan een onderneming ook kort schakelen. Bovendien staat er een boete op het te laat melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalekprocedure is daarom niet slechts handig voor de AVG-compliancy, het bespaart een onderneming ook een hoop onnodige kosten.

Professionals bij DPO Solutio hebben ervaring met het opstellen van datalekprocedures en spannen zich in voor bedrijfsgerichte maatregelen. Wij spreken graag van handvatten op maatwerk, speciaal voor uw onderneming.

Neem contact met ons op.

*Alle prijzen zijn exclusief btw.

Verwerkingsregister (art. 30 AVG)

Welke persoonsgegevens verwerkt een onderneming? Wat zijn de doeleinden van deze verwerking? Van wie zijn deze persoonsgegevens en voor hoelang worden deze persoonsgegevens verwerkt? Allerlei vragen waarvan het antwoord in het verwerkingsregister staat. Een onderneming is vrijwel altijd verplicht om een verwerkingsregister bij te houden. Wanneer betrokkenen vragen door wie, waarom en welke gegevens verwerkt worden, staat het antwoord overigens áltijd paraat.

Een verwerkingsregister opstellen kan soms voor verwarring zorgen. Wat moet er precies bijgehouden worden en door wie? DPO Solutio analyseert wat het verwerkingsregister moet inhouden, stelt een verwerkingsregister voor uw onderneming op en stelt tot slot instructies op voor het bijhouden.

Neem contact met ons op.

*Alle prijzen zijn exclusief btw.

Verwerkersovereenkomst (art. 28 AVG)

Voor bepaalde ondernemingen kan het aantrekkelijk zijn om de verwerking van persoonsgegevens uit te besteden. Ook is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens met een andere onderneming te delen. In geval van externe verwerking, blijft de uitbestedende/uitwisselende onderneming alsnog de verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer ondernemingen persoonsgegevens uitwisselen, moet er altijd een verwerkersovereenkomst opgesteld worden. Wordt deze overeenkomst niet opgesteld, dan zijn beide ondernemingen in overtreding. Daarnaast is het voor de verwerkingsverantwoordelijke van belang, dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de (manier van) verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke is immers verantwoordelijk voor de verwerking van de mede-verwerker.

Er komen veel aspecten aan bod tijdens het opstellen van een verwerkersovereenkomst. Een professional met ervaring op het gebied van dergelijke overeenkomsten, draagt zorg voor het opstellen van een op uw onderneming gerichte verwerkersovereenkomst.

Neem contact met ons op.

*Alle prijzen zijn exclusief btw.

Benieuwd naar de mogelijkheden
voor uw bedrijf?

Laat een bericht achter via het formulier hiernaast. Wij nemen dan vrijblijvend contact met u op. Toch liever telefonisch contact?

Dat kan via ons telefoonnummer: +31 6 28 07 1188

Laat ons contact met u opnemen

9 + 4 =